logo
 HOME > Customer Center >  Upgrade
 
 
 
 
 
1   Eprom Program 548-10G V.217   2007/01/18   900
첨부파일 : 54810_V217.hex
Eprom Program 548-10G V.217

Auto Convection Mode에서 수동 Convection으로 변경할 때 
system 에서 up grade Mode에서 진행하시면 됩니다.  
 
           
3   Reflow   548.04/07   EPROM Program 548-04G V...     남아전자   2007/01/18   1009
2       SEF New up Grade Softwa...     남아전자   2007/01/18   994
1   Reflow   548.10G/K   Eprom Program 548-10G V...     남아전자   2007/01/18   900
 
1 2